تف به زنده، تف به اموات شما

by هادی خرسندی

این سفر شانس فراوان با شماست

رأی ملت از دل و جان با شماست

رأی کلی نوجوانان وطن

کشته های ماه آبان با شماست

رأی صدها خانواده، غمزده

در عزای آن عزیزان با شماست

همچنین رأی هزاران نوجوان

بی گناهانِ به زندان با شماست

رأی آن جمع مسافرها که سوخت

در هواپیمای «اُکران» با شماست

رأی صدها گورخواب در به در

گشته با اموات یکسان، با شماست

رأی هرچه کارمند و کارگر

سفره هاشان خالی از نان با شماست

با سپاس از بابت توقیف و حبس

رأی روزنامه نگاران با شماست

رأی محبوسان محروم از وکیل

رأی زندانی وکیلان با شماست

رأی نسرین ستوده، بانوی

فخر ایرانی و ایران با شماست

رأی زن های گرانقدر وطن

نرگس و ناهید و قُلی یان با شماست

رأی بانو نازنین زاغری

مانده در ایران گروگان با شماست

غیر از این ها چند رأی «واقعی»

اینطرف در انگلستان با شماست

پس مبارک انتخابات شما

تف به زنده، تف به اموات شما

 

هادی - لندن

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
sam ebrahimi